Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Ett enda bedömningssamtal är ofta tillräckligt för att avgöra om behandling med kognitiv beteendeterapi är lämplig. Detta samtal är kostnadsfritt. Under detta samtal får du möjlighet att veta mer om KBT samt om just jag är lämplig att hjälpa dig. Kontakta mig för tidsbokning!


KBT fokuserar på problemet här och nu och hjälper dig att hitta nya sätt att hantera tankar, känslor och beteenden.

Irrationella tankar identifieras och bearbetas. Behandlingen förutsätter att du är aktiv och arbetar med hemuppgifter mellan träffarna. Kortsiktiga och långsiktiga mål utarbetas och terapin utvärderas regelbundet. Mot slutet av terapin utarbetas vidmakthållandeprogram och uppföljningssamtal erbjuds. Alliansen, samarbetet sätts i fokus under KBT och är avgörande för att terapin ska leda till bra resultat.

Kontaktanledning
Du kan söka mig för olika problem när din egen förmåga att hantera svårigheterna själv inte längre räcker till. Exempel på sådana problem är:

Ätstörning där livet kretsar kring mat och en stark rädsla för att gå upp i vikt.

Depression kännetecknas av en känsla av hopplöshet inför framtiden och meningslöshet i livet över huvud taget.

Ångest är en allmän oro, rädsla som kännetecknas av ständig oro beträffande olika områden i livet.

Relationssvårigheter och samlevnadsproblem kan leda till svåra situationer, som vi ibland upplever att vi inte kan hantera.

Livskriser kan utlösas av att vi drabbas av olika slags svårigheter.

Stressrelaterade problem uppstår om vi under en längre tid upplever stress och inte har möjlighet att återhämta oss.

Social Fobi är en rädsla för att stå i centrum för andras uppmärksamhet, ibland i enskilda kontakter och ibland i grupper.

Specifik fobi är en mycket stark och bestående rädsla för olika situationer, t.ex. att flyga, åka hiss eller för olika objekt som sprutor, ormar eller spindlar.

Tvångssyndrom (OCD) är ett tillstånd där den drabbade t.ex. ägnar orimligt mycket tid åt att kontrollera olika saker som att dörren är låst, spisplattan avstängd eller att tvätta sig och duscha.

Livsföreläsningar


Helena Gustafsson
Hovgården 101
736 93 Kungsör
070-540 76 02
helena@livsforelasningar.se